Srdečne si Vás dovoľujeme pozvať do nových priestorov MB Panónska Café & Sushi na predstavenie Novej Triedy V.

Dátum: 22. mája 2024 (streda)
Čas: od 10:00 – 17:00 hod.
Adresa: Krasovského 12, 851 01 Bratislava

Sorry. This form is no longer available.