Servis a predĺžená záruka v cene vozidla pre plne elektrické vozidlá


Servis a predĺžená záruka v cene vozidla na 6 rokov alebo do 90 000 km.

Podmienkou úspešného pôsobenia na trhu automobilov je nesporne aj kvalitný a pohotový servis. Starostlivosti o zákazníka venujeme maximálnu pozornosť.

Našim zákazníkom ponúkame zaujímavú službu: 6 rokov alebo do 90 tisíc kilometrov servis v cene vozidla a údržba vrátane prác a materiálu.

Predĺžená záruka v cene vozidla pre vozidlá so spaľovacím motorom


Predĺžená záruka v cene vozidla na 6 rokov alebo do 200 000 km.

Bezstarostných 10 rokov


Prečo servisovať v autorizovanom servise?

K 6-ročnému servisu v cene vozidla ponúkame ďalšie 4 roky prácu pri pravidelnej údržbe zadarmo a originálne náhradné diely za férové ceny. Ponuka platí pre všetky osobné vozidlá Mercedes-Benz prihlásené na Slovensku po 6. roku od 1. prihlásenia alebo od 160 000 km (podľa toho, čo nastane skôr), ktoré boli zakúpené na Slovensku ako nové alebo dovezené na Slovensko, a zároveň nie sú staršie ako 10 rokov.

Zistite viac

 

20-minútová bezplatná servisná prehliadka


Nechajte si skontrolovať stav vášho vozidla – bezplatne raz ročne

Ak ste majiteľom vozidla Mercedes-Benz máme pre vás ďalšie výhody. Spoločnosť Mercedes-Benz Slovakia predáva nielen prémiové vozidlá, ale má aj záujem na ich čo najdlhšej bezporuchovej prevádzke. Preto sme pre vás pripravili možnosť využiť prehliadku vozidla v našich autorizovaných servisoch raz ročne a to bezplatne.

Zistite viac Objednať sa na bezplatnú prehliadku

 

Údržba


Pre bezpečnosť, spoľahlivosť a zachovanie hodnoty.

Údržba Mercedes-Benz je presne prispôsobená vášmu vozidlu Mercedes – s rozsiahlym spektrom servisných a skúšobných výkonov, ktoré umožňujú servis podľa potreby. Nakoniec ako výrobca poznáme vaše vozidlo najlepšie.

Prehľad vašich výhod:

  • Profesionálne vyškolený servisný personál
  • Prvotriedna údržba za pomoci špeciálnych nástrojov
  • Rozsah servisu podľa potreby podľa jazdného výkonu a podmienok použitia vášho vozidla
  • Bezplatné obnovenie riešenia mobility Mobilo po každom servise – až po dobu 30 rokov

 

Servisné zmluvy Mercedes-Benz


Istota výšky nákladov, plánovateľnosť, uvoľnenosť

So servisnými zmluvami od značky Mercedes-Benz

  • Bezpečné: pravidelná údržba kvalifikovanými odborníkmi v dielňach
  • Plánovateľné: fixné mesačné splátky
  • Poskytujú pocit istoty: v závislosti od rozsahu plnení bez ďalších dodatočných nákladov na servis za neočakávané opravy, údržbu alebo diely podliehajúce opotrebovaniu
  • Optimálne zachovanie hodnoty: výlučné používanie originálnych náhradných dielov Mercedes-Benz
  • Komfortné: vyvolanie osobného stavu servisnej zmluvy v rámci balíka služieb Mercedes me

 

Záruky


Zodpovednosť, ktorú radi prevezmeme.

Istota hneď od začiatku

Pre všetky osobné motorové vozidlá Mercedes-Benz platí od 1. septembra 2005 v rámci celej Európy dvojročná záruka na nové vozidlo.

Zmluvný prísľub záruky vám poskytne naša príslušná organizácia v krajine, kde sa predáva vozidlo. Záruka platí odo dňa dodania vozidla alebo od eventuálne skoršej prvej registrácie vozidla bez obmedzenia kilometrov. Záruka dopĺňa zákonné ručenie za vecné vady a poskytuje vám bezpečný pocit istoty počas prvých dvoch rokov.

Oblasť platnosti záruky na nové vozidlo Mercedes-Benz zahŕňa členské štáty Európskej únie, ako aj Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko.

 

Predĺžená Záruka MBSK+ na 6 rokov


Predĺžte si bezstarostné obdobie na 6 rokov

Záruka MBSK+ je produkt vytvorený a ponúkaný Mercedes-Benz Slovakia, ktorý spočíva v poskytnutí opravy porúch a vád na vozidle, ktoré sú spôsobené vadou materiálu alebo vadou montáže vo výrobe, v rámci dobrovoľnej záruky MBSK konečnému zákazníkovi (majiteľovi alebo prevádzkovateľovi vozidla) prostredníctvom poverených autorizovaných opravovní, a to počas stanovenej doby, najviac však do nabehnutia stanoveného počtu kilometrov za vopred s konečným zákazníkom dohodnutú odmenu.

Zistite viac