V roku 2023 sme získali ocenenie ESG 2023 Slovensko v kategórii riadenie a manažment.

Toto ocenenie považujeme za jeden z úspechov MB Panónska v oblasti ESG a práve preto, že vidíme v implementácii princípov ESG budúcnosť, by sme sa s vami radi podelili o naše záväzky v oblasti ESG a o to, ako ich plníme.

Cenu ESG 2023 Slovensko za Manažment a Riadenie prevzal Ing. Július Šabo.

Čo vlastne je ESG?

V krátkosti ide o 3 piliere, ktoré sú základom pre hodnotenie udržateľnosti a spoločenskej zodpovednosti podniku. Ide o Environment – životné prostredie, Social – sociálne aspekty a Governance – správu, ktoré sa stávajú stále dôležitejšími pre partnerov, spotrebiteľov a ďalšie zúčastnené strany.

Prečo sú pre nás princípy ESG dôležité?

Veríme, že správny smer pre našu budúcnosť je udržateľnosť a spoločenská zodpovednosť. Už od roku 2020, kedy sme sa stali samostatným nezvislým dílerom napojeným priamo na Mercedes-Benz sa v MB Panónska snažíme tvoriť a udržiavať istý štandard spoločenskej zodpovednosti.

Ako vyzerá naša snaha plniť princípy ESG?

Celosvetový záväzok spoločnosti Mercedes-Benz voči udržateľnosti plníme aj v našom dílerstve, kde aktívne využívame geotermálnu energiu na vykurovanie, vďaka čomu potláčame našu uhlíkovú stopu. V rámci našej celozávodnej prestavby budujeme ultramodernú lakovňu, ktorá bude vyhrievaná tepelnými čerpadlami a infra-panelmi. Taktiež sa pochválime solárnou fasádou a inteligentnou vzduchotechnikou, ktoré budú súčasťou tejto technologicky pokročilej stavby.

Aj pri Sociálnych princípoch si zakladáme na plnení nami stanovených cieľov pre kvalitné pracovné podmienky a rovnosť našich zamestnancov. Za rok 2023 sme pre našich pracovníkov zorganizovali mnohé akcie, zamerané na ich osobný rozvoj a skvalitňovanie medziľudských vzťahov. Či už išlo o teambuilding v priestoroch Team Up  v Bratislave, o spoločnú večeru na tradičnej Grobskej husacine, Vianočnú večeru, či akčný odpočinok na horách, celý náš tím odchádzal z firemnej akcie s úsmevom na tvári. „V týchto aktivitách nielen pokračujeme ale snažíme sa im klásť čoraz väčší dôraz. Preto aj tento rok tvoríme pre našich zamestnancov mnohé podujatia, teambuildingy a pokračujeme v tradíciách celozávodných porád, školení a spoločných stretnutí“, vyjadril sa náš konateľ Ing. Július Šabo.

Neoddeliteľnou súčasťou správneho vedenia firmy je zodpovedný prístup k dodržiavaniu postupov, zefektívňovanie procesov a transparentnosť ako k zákazníkovi tak aj k partnerom. Nakoľko vieme aké zložité je bojovať o prvenstvo na trhu, konštantne zlepšujeme naše štruktúry riadenia procesov, za účelom zabezpečenia dlhodobej udržateľnosti našej spoločnosti. Priebežne investujeme do technológii, ktoré nám v mnohom zjednodušia a zefektívnia prácu a v konečnom dôsledku zvýšia jej kvalitu. Budujeme modernú, digitálnu aj fyzickú infraštruktúru za pomoci udržateľných technológií za účelom navýšenia našich kapacít a zvýšenia konkurencieschopnosti našej spoločnosti. V digitálnom svete sme takisto investovali do spolupráce s konzultantami kybernetickej bezpečnosti pre zabezpečenie ochrany všetkých údajov ktoré spracúvame.

Tieto všetky a ešte mnohé iné procesy nám pomáhajú dať každému zákazníkovi istotu najlepšej skúsenosti a nezabudnuteľného zákazníckeho zážitku.

Váš MB Panónska Tím.