Carlsbad/Stuttgart.  Mercedes-Benz ďalej rozširuje využívanie umelej inteligencie a v ďalšom kroku ju integruje do hlasového ovládania svojich vozidiel. Hlasové ovládanie ako súčasť hlasového asistenta MBUX, ktoré sa aktivuje zvolaním „Hey Mercedes“, sa s pomocou ChatGPT má stať ešte intuitívnejším. Beta fáza sa začala 16. júna 2023 pre tých zákazníkov v USA, ktorých modelové rady sú vybavené infotainmentom MBUX[1]. To predstavuje viac ako 900 000 vozidiel.


Fotogaléria

23c0224_003.jpg

(1080x1080px, 822.35kB)

23c0224_002.jpg

(1080x1350px, 945.91kB)

23c0224_001.jpg

(3200x1800px, 2.55 MB)

23c0224_004.jpg

(4961x2744px, 2.4 MB)


  • Mercedes-Benz prináša ChatGPT do vozidiel so systémom MBUX prostredníctvom služby Microsoft Azure OpenAI Service pre zákazníkov v USA 
  • Suverénna kontrola v oblasti IT procesov a dát zostáva v spoločnosti Mercedes-Benz 
  • Začiatok beta fázy 16. júna

Účasť na beta programe je dobrovoľná. Inštrukcie na jeho využívanie získajú záujemcovia prostredníctvom aplikácie Mercedes me alebo pohodlne priamo vo vozidle. Ak sa zákazník chce zapojiť[2], stačí vozidlu povedať: „Hey Mercedes, I want to join the beta programme“ (Ahoj, Mercedes, chcem sa zapojiť do beta programu). Uvedenie do beta programu sa uskutoční vzduchom. Výrobca vozidiel Mercedes-Benz integruje ChatGPT prostredníctvom služby Azure OpenAI Service, pričom využíva možnosti cloudovej platformy a platformy umelej inteligencie od spoločnosti Microsoft.

 

Doplnok pre hlasové ovládanie prostredníctvom hlasového asistenta Hey Mercedes

Spoločnosť Mercedes-Benz svojím hlasovým asistentom MBUX už v minulosti určila nové priemyselné štandardy. Hlasový asistent je známy svojím intuitívnym ovládaním, ako aj veľmi rozsiahlym portfóliom: cestujúci si už v súčasnosti môžu vypočuť odpovede na otázky týkajúce sa športových výsledkov, počasia alebo okolia – a dokonca môžu riadiť svoju inteligentnú domácnosť.

ChatGPT teraz dopĺňa toto intuitívne hlasové ovládanie prostredníctvom hlasového asistenta Hey Mercedes. Zatiaľ čo väčšina hlasových asistentov je obmedzená na vopred definované úlohy a odpovede, ChatGPT využíva tzv. veľký jazykový model. Vďaka tomu sa výrazne zlepší schopnosť rozumieť prirodzenému jazyku. Rozšírila sa aj rozmanitosť tém, na ktoré dokáže hlasový asistent odpovedať.

Spoločnosť Mercedes-Benz teraz spája to najlepšie z obidvoch svetov: hlasového asistenta MBUX s jeho overenými údajmi a prirodzenejšie dialógy vďaka modelu ChatGPT. Účastníci sa môžu tešiť na hlasového asistenta, ktorý nielen prijíma konkrétne prirodzené hlasové príkazy týkajúce sa vozidla, ale dokáže viesť aj konverzácie. V budúcnosti tak dostane odpoveď každý, kto hlasové ovládanie požiada, aby mu povedalo zaujímavé fakty o cieľovej lokalite, prípadne navrhlo nové nápady na recept alebo odpovedalo na otázky týkajúce sa vedomostí. Vozidlo poskytuje všetky informácie hlasom, takže vodič môže ustavične sledovať dopravnú situáciu. Ruky pritom zostávajú na volante.

 

Mercedes-Benz zaručuje ochranu údajov

Základom integrácie ChatGPT je spolupráca so spoločnosťou Microsoft. Spoločnosť Mercedes-Benz využíva službu Azure OpenAI Service, prostredníctvom ktorej má prístup k rozsiahlym generatívnym modelom umelej inteligencie od spoločnosti OpenAI v kombinácii s prvotriednymi funkciami na zabezpečenie, ochranu údajov a spoľahlivosť cloudovej platformy Azure. Spoločnosť Mercedes-Benz si vždy zachováva suverénnu kontrolu nad IT procesmi na pozadí. Hlasové vstupy testujúcich osôb sa ukladajú v Mercedes-Benz Intelligent Cloud, kde sa anonymizujú a následne analyzujú.

Ochrana údajov je pre spoločnosť Mercedes-Benz tou najvyššou prioritou. Zákazníci sa vždy dozvedia, ktoré informácie sa zhromažďujú a na aký účel, pričom sa o tom môžu slobodne rozhodovať. Spoločnosť Mercedes-Benz chráni všetky údaje zákazníkov pred manipuláciou a zneužitím.

 

„Integrácia jazykového modelu ChatGPT spolu so spoločnosťou Microsoft do nášho chráneného cloudového prostredia je skutočným míľnikom na ceste k tomu, aby sme z auta urobili centrum digitálneho života. Existujúce funkcie hlasového asistenta Hey Mercedes, napríklad zadávanie údajov do navigácie, vyhľadávanie počasia a iné, sa v rámci nášho beta programu rozširujú o schopnosti ChatGPT. Týmto spôsobom chceme umožniť rozhovory s prirodzenými dialógmi a doplňujúcimi otázkami. Naši zákazníci sa pritom vždy môžu spoľahnúť, že zabezpečíme najlepšiu možnú ochranu ich údajov. Všetko je zamerané na veľký cieľ: nanovo definovať vzťah s vaším vozidlom Mercedes.”

Markus Schäfer, člen predstavenstva spoločnosti Mercedes-Benz Group AG. Vedúci oddelenia technológií, vývoja a nákupu

 

V rámci beta programu, ktorého testovanie má trvať predbežne tri mesiace, sa spoločnosť Mercedes-Benz bude usilovať o to, aby si zákazníci v USA ako „Early Adopters“ (skorí osvojitelia) mohli vo svojich vozidlách vyskúšať najnovšie technológie. Vývojári na základe toho dúfajú, že získajú užitočné poznatky o určitých otázkach, čo im umožní určiť presné priority pri ďalšom vývoji hlasového ovládania. Získané poznatky majú byť zapracované do stratégie zavádzania veľkého jazykového modelu na ďalších trhoch a v ďalších jazykoch.

ChatGPT v súlade s princípmi Mercedes-Benz týkajúcimi sa umelej inteligencie

GPT je skratka pre pojem „Generative Pre-trained Transformer“ (generatívny vopred natrénovaný transformátor). Za týmto označením stoja sofistikované neurónové siete, ktoré boli trénované na vytváranie textov. ChatGPT je založený na veľkom jazykovom modeli spoločnosti OpenAI. Systém odpovedá na otázky, vytvára alebo sumarizuje texty, dokáže prekladať a dokonca generovať programovacie kódy.

Spoločnosť Mercedes-Benz sleduje pri integrácii ChatGPT prístup, ktorý je v súlade s internými princípmi spoločnosti v olbasti umelej inteligencie. Cieľom je, aby zákazníci získali prístup k výhodám inovatívnych riešení využívajúcich umelú inteligenciu. Spoločnosť Mercedes-Benz súčasne pozorne sleduje potenciálne riziká. Systém by sa mal neustále vylepšovať v prospech všetkých zákazníkov. Zodpovedný prístup ku generatívnym riešeniam využívajúcim umelú inteligenciu je v spoločnosti Mercedes-Benz tou najvyššou prioritou.

[1] Všetky vozidlá konštrukčných radov A 238, C 118, C 167, C 238, C 253, C 254, C 257, H 247, N 293, R 232, S 213, V 167, V 177, V 295, V 297, W 206, W 213, WV 223, X 167, X 243, X 247, X 253, X 254, X 294, X 296, Z 223 a Z 296, ktoré sú vybavené systémom MBUX.

[2] Bez uzavretia zmluvy o službách Mercedes me connect a následnej aktivácie želaných služieb na portáli Mercedes me alebo v aplikácii Mercedes me sa z vozidla nebudú prenášať žiadne údaje. To platí pre všetky modely a konštrukčné rady. Bez ohľadu na to existujú dve výnimky, pri ktorých dochádza k selektívnemu prenosu určitých údajov: pri volaní v rámci systému tiesňového volania Mercedes-Benz a pri volaní informácií a volaní pri poruche.