Sunnyvale, Kalifornia. Spoločnosť Mercedes-Benz ako architekt vlastného operačného systému Mercedes-Benz Operating System, skrátene MB.OS., konkretizovala svoje plány. Systém bude predstavený v polovici desaťročia spolu s novou platformou MMA (Mercedes Modular Architecture). Operačný systém MB.OS bol navrhnutý a vyvinutý interne v spoločnosti Mercedes-Benz. Vďaka tomu si spoločnosť zachováva úplnú kontrolu nad vzťahmi so zákazníkmi, zabezpečuje ochranu osobných údajov a využíva výhody jedinečnej integrácie všetkých funkcií vozidla. MB.OS je založený na architektúre chip-to-cloud, ktorá bola navrhnutá špeciálne pre tento prípad využívania a ťaží z úplného prístupu ku všetkým doménam vozidla: Infotainment, Automated Driving, Body & Comfort a Driving & Charging (Infotainment, Automatizované jazdenie, Vozidlo a komfort, Jazdenie a nabíjanie). Toto strategické východisko umožňuje najhodnotnejšej luxusnej automobilovej značke na svete[1] ponúkať svojim zákazníkom špičkový zážitok z produktu.

  • Vlastný systém výrobcu: operačný systém Mercedes-Benz (MB.OS) je špeciálne vyvinutá architektúra chip-to-cloud pre všetky budúce vozidlá s mnohými softvérovými funkciami a prvotriednou používateľskou prívetivosťou.
  • Spolupráca s lídrami v oblasti inovácií: nové strategické partnerstvo poskytuje zákazníkom značky Mercedes-Benz integrovaný prístup k funkciám a perspektívne aj ku kartografickému materiálu od spoločnosti Google; ďalšie partnerstvá s poprednými technologickými spoločnosťami v oblasti hardvéru a softvéru pre efektívny vývoj a rýchlu škálovateľnosť.
  • Nová úroveň zážitku z infotainmentu: integrácia špecifického regionálneho obsahu infotainmentu pre hudbu, video, hry a produktivitu; výrazne lepší zákaznícky zážitok ako pri zrkadlení chytrého telefónu vďaka využívaniu celej obrazovky, vynikajúcemu zvukovému zážitku a aktivácii hlasového ovládania.
  • Ďalší vývoj automatizovaného jazdenia: Mercedes-Benz plánuje, že na základe platformy NVIDIA DRIVE a strojového učenia pripraví vylepšené funkcie čiastočne automatizovaného jazdenia (stupeň 2 (SAE)) na použitie v mestských oblastiach a funkcie vysokoautomatizovaného jazdenia (stupeň 3 (SAE)) až do rýchlosti 130 km/h.
  • Flexibilné aktualizácie: úplne prepojené vozidlá budú zdieľať dáta a budú sa môcť vylepšovať prostredníctvom aktualizácií vzduchom; nové funkcie pre zákazníkov budú ponúkané prostredníctvom aplikácie, webu alebo vozidla.
  • Finančný potenciál: príjmy zo softvéru by do konca desaťročia mali dosiahnuť vysokú jednocifernú čiastku v miliardách; vďaka operačnému systému MB.OS sa očakáva zvýšenie produktivity a rýchlosti vývoja; investície do softvéru v rámci existujúceho finančného rámca.

 

Sunnyvale, Kalifornia. Spoločnosť Mercedes-Benz ako architekt vlastného operačného systému Mercedes-Benz Operating System, skrátene MB.OS., konkretizovala svoje plány. Systém bude predstavený v polovici desaťročia spolu s novou platformou MMA (Mercedes Modular Architecture). Operačný systém MB.OS bol navrhnutý a vyvinutý interne v spoločnosti Mercedes-Benz. Vďaka tomu si spoločnosť zachováva úplnú kontrolu nad vzťahmi so zákazníkmi, zabezpečuje ochranu osobných údajov a využíva výhody jedinečnej integrácie všetkých funkcií vozidla. MB.OS je založený na architektúre chip-to-cloud, ktorá bola navrhnutá špeciálne pre tento prípad využívania a ťaží z úplného prístupu ku všetkým doménam vozidla: Infotainment, Automated Driving, Body & Comfort a Driving & Charging (Infotainment, Automatizované jazdenie, Telo a komfort, Jazdenie a nabíjanie). Toto strategické východisko umožňuje najhodnotnejšej luxusnej automobilovej značke na svete[1] ponúkať svojim zákazníkom špičkový zážitok z produktu.

„V spoločnosti Mercedes-Benz chceme vyrábať najžiadanejšie vozidlá na svete a k tomu patrí aj skutočnosť, že sme architektmi nášho vlastného operačného systému. Pritom kombinujeme odborné znalosti nášho tímu s výberom najlepších partnerov na svete. Cieľom je poskytnúť zákazníkom výnimočný zážitok – od asistenčných systémov pre vodiča cez navigáciu a zábavu až po inteligentné plánovanie nabíjania a schopnosť úplnej aktualizácie. Takáto úroveň integrácie je možná len vďaka úplnému prístupu ku všetkým hardvérovým a softvérovým komponentom. Nová architektúra chip-to-cloud nám tiež umožňuje vzájomne oddeliť softvérové a hardvérové cykly a udržiavať naše produkty pre zákazníkov vždy v aktuálnom stave.“

Ola Källenius, predseda predstavenstva, Mercedes-Benz

 

Vlastný systém výrobcu – otvorený pre partnerov

Operačný systém MB.OS je navrhnutý tak, aby prepájal základné súčasti hodnotového reťazca Mercedes-Benz: vývoj, výrobu, ako aj predaj a servis prostredníctvom stratégie omni-channel. MB.OS sa tak v konečnom dôsledku stáva operačným systémom s ďalekosiahlymi prínosmi pre všetky činnosti spoločnosti Mercedes-Benz – od oddelenia vývojových cyklov softvéru, hardvéru a vozidiel až po zvýšenie lojality zákazníkov dlho po kúpe vozidla.

Spoločnosť navrhla MB.OS tak, aby sa dal štandardizovať pre celé portfólio vozidiel. Bude plne aktualizovateľný, čo umožní rýchlejšie zdokonaľovanie a zlepšovanie produktov. Okrem toho je zámerne otvorený pre vybraných partnerov. Zatiaľ čo spoločnosť Mercedes-Benz definuje a kontroluje architektúru systému pomocou vlastnej hardvérovej a softvérovej vrstvy, integrácia popredných technologických partnerov umožňuje prístup k špičkovým službám, obsahu a funkciám.

Medzi partnerov operačného systému MB.OS patrí aj spoločnosť NVIDIA, ktorá prispieva svojimi odbornými znalosťami v oblasti softvéru, dát a umelej inteligencie, ako aj svojím systémom Orin system-on-chip, s cieľom dosiahnuť vyššia úroveň čiastočne automatizovaných (stupeň 2 (SAE)) a vysokoautomatizovaných (stupeň 3 (SAE)) jazdných systémov. Vybrané varianty vozidiel budú vybavené aj snímačmi novej generácie; okrem iných patria k nim aj výkonné laserové skenery (LiDAR) od spoločnosti Luminar. Spoločnosť Mercedes-Benz oznámila aj svoje najnovšie partnerstvo: chce rozvíjať strategickú a dlhodobú spoluprácu so spoločnosťou Google, ktorá má byť zameraná na vývoj a implementáciu novej generácie navigácie.

Nová úroveň zážitku z infotainmentu

Mercedes-Benz bude prvým výrobcom automobilov, ktorý vytvorí navigačný systém vlastnej značky založený na najnovších navigačných údajoch a funkciách plánovania trasy z platformy Google Maps – to všetko integrované v operačnom systéme MB.OS. Cieľom je poskytnúť luxusnej automobilke prístup k špičkovej ponuke navigačných údajov spoločnosti Google. Tá zahŕňa okrem iného aj informácie o dopravnej situácii v reálnom čase, prognózu dopravnej situácie, ako aj automatické dynamické prispôsobovanie plánovania trasy dopravnej situácii. Prostredníctvom infotainmentu majú zákazníci aj možnosť prístupu k aplikácii YouTube. Prístup k nej je možný buď na zaparkovanom vozidle, alebo – ak to pripúšťa zákon – pri aktivovanom systéme DRIVE PILOT, ktorý je určený na vysokoautomatizované jazdenie na stupni 3 (SAE). Mercedes-Benz poskytne svojim zákazníkom aj prístup k funkcii „Place Details provided by Google“, čo je databáza bodov záujmu s údajmi, ako otváracie hodiny, obrázky a hodnotenia pre viac ako 200 miliónov obchodov a iných miest na celom svete. Tieto informácie o bodoch záujmu sú odteraz k dispozícii na mnohých trhoch vo všetkých vozidlách s najnovšou generáciou systému MBUX[2].

Zákazníci značky Mercedes-Benz zároveň profitujú aj z natívnej integrácie hlavných navigačných funkcií, ktoré im iné riešenia infotainmentu nedokázali ponúknuť. Ako príklad možno uviesť presný a spoľahlivý manažment dojazdu elektrických vozidiel. To je možné len s operačným systémom MB.OS, pretože systém má prístup k všetkým údajom vozidla, napríklad o stave nabitia akumulátora a spotrebe energie vozidlom. Tento príklad zdôrazňuje strategické zdôvodnenie kombinácie vlastného systému výrobcu s vybranými partnerstvami.

Funkcie infotainmentu bude Mercedes-Benz rozširovať o ďalších partnerov s poprednými aplikáciami pre video, hry a produktivitu. Operačný systém MB.OS zahŕňa aj platformu Antstream pre arkádové hry, čím otvára novú dimenziu hier vo vozidle. Vďaka integrácii populárnych služieb ako Webex a Zoom sa výrazne rozšírili aj riešenia pre videokonferencie z vozidla. Špecifické požiadavky zákazníkov v Číne budú ešte lepšie uspokojené ponukou určitého obsahu od spoločnosti Tencent.

Prvý pohľad na operačný systém MB.OS bude možný už v novej Triede E, ktorá bude uvedená na trh v roku 2023 a bude vybavená systémom MBUX tretej generácie. Nové programovacie rozhranie pre Android (MBUX API pre Android) tu umožní inštalovať aplikácie tretích strán, čo prinesie zlepšenie používateľského zážitku v porovnaní so zrkadlenými aplikáciami.

Ďalšie informácie o nových funkciách Triedy E a systému MBUX nájdete tu.

Ďalší stupeň automatizovaného jazdenia

Nová generácia čiastočne automatizovaných jazdných systémov (stupeň 2 (SAE)) bude prvýkrát nasadená v základnom segmente a bude naplno využívať potenciál strojového učenia. Pre novú platformu MMA bude k dispozícii komplexný súbor snímačov; platforma bude tiež využívať bezprecedentný výpočtový výkon. Snímače budú navrhnuté pre náročné požiadavky mestskej premávky – najmä na rozpoznávanie chodcov a riešenie hustej premávky a zložitých dopravných situácií. Tam, kde to dovolia lokálne predpisy, si zákazníci značky Mercedes-Benz budú môcť v budúcnosti užívať ešte väčší komfort a dokonca budú môcť pustiť volant, pokiaľ bude pohľad vodiča naďalej smerovať na cestu. V Číne budú k dispozícii aj zmeny jazdného pruhu, ktoré iniciuje systém a ktoré sa riadia navádzaním po trase navigačného systému. Základom týchto funkcií sú kartografické dáta lokálneho čínskeho partnera AMAP.

Značka Mercedes-Benz sa zameriava na vysokoautomatizované jazdenie podľa stupňa 3 (SAE), jej konečným cieľom je umožniť takéto jazdenie aj pri rýchlostiach až do 130 km/h. Výrobca vozidiel spolupracuje so spoločnosťou NVIDIA na vytvorení systémov automatizácie jazdenia, ktoré sú úplne programovateľné a aktualizovateľné. „Mozgom“ vozidla je systém NVIDIA DRIVE Orin system-on-chip s výpočtovým výkonom 254 biliónov výpočtov za sekundu. To umožňuje spracovať údaje množstva snímačov v rámci celého vozidla. Takzvaný „systém vnímania“ – porovnateľný s „očami“ systému – pozostáva z radarových snímačov a kamier, ako aj z laserových rádiolokátorov od partnera Mercedes-Benz, spoločnosti Luminar. Senzor IRIS novej generácie od spoločnosti Luminar dokáže rozpoznať aj malé objekty, ktoré majú v infračervenom spektre len slabý odraz. Ďalšie redundancie v rámci snímačov zaručujú vysoké bezpečnostné požiadavky značky Mercedes-Benz.

V Číne spoločnosť Mercedes-Benz uzatvára miestne cloudové partnerstvo so spoločnosťou Tencent, aby tam umožnila ďalšie prípady využívania vysokoautomatizovaného jazdenia podľa stupňa 3 (SAE). Plánuje sa vylepšené používateľské rozhranie pre automatizované jazdné funkcie, ktoré má obsahovať aj rozšírené zobrazenie jazdných pruhov.

Ďalšie informácie o funkciách vysokoautomatizovaného jazdenia od spoločnosti Mercedes-Benz nájdete tu.

Flexibilné aktualizácie

Technologický základ operačného systému MB.OS rozširuje aj možnosti aktualizácie softvéru. Operačný systém Mercedes-Benz oddeľuje hardvér od softvéru, čo umožňuje rýchlejšie inovačné cykly. To znamená, že aktualizácie a vylepšenia sa môžu realizovať flexibilnejšie. Všetky technológie v rámci operačného systému MB.OS sú navzájom prepojené prostredníctvom inteligentného cloudu Mercedes-Benz. To je základom fungovania služieb konektivity pre celý vozový park a spoločnosti Mercedes-Benz to umožňuje chrániť údaje zákazníkov a zároveň ich čo najlepšie využívať – ako protihodnotu si spoločnosť ponecháva plnú kontrolu nad celou kritickou infraštruktúrou.

Mercedes-Benz zavedie nové služby, ktoré budú vďaka identifikátoru Mercedes me personalizovanejšie a ešte komfortnejšie. Identifikátor Mercedes me spája všetky informácie týkajúce sa zákazníka – od kúpy a financovania vozidla až po termíny servisných prehliadok a údaje o nabíjaní a platbách. Zákazníkom to prinesie ešte užšie prepojenie so spoločnosťou Mercedes-Benz, čo im umožní personalizovať svoje nastavenia alebo profily a dostávať lepšie ponuky na mieru.

Na zjednodušenie zákazníckej skúsenosti budú personalizované služby a aktualizácie združené do troch komfortných balíkov: MB.CONNECT, MB.CHARGE a MB.DRIVE[3]. Funkcie vozidla ako navigácia, ovládanie na diaľku, Guard 360°, zábava a komunikácia, ako aj mnohé ďalšie funkcie budú združené v balíku MB.CONNECT – a v najnovšom technickom stave ich možno udržiavať prostredníctvom aktualizácií vzduchom (OTA, over-the-air). Zákazníci s elektrickými vozidlami majú vďaka balíku MB.CHARGE prístup k atraktívnym podmienkam nabíjania, ktoré sa flexibilne orientujú podľa individuálneho jazdného výkonu. Fixné ceny v rámci balíka MB.CHARGE zabezpečujú maximálnu cenovú transparentnosť. Používatelia balíka MB.CHARGE získavajú aj prednostný prístup k budúcej vysokovýkonnej nabíjacej sieti Mercedes-Benz.

Balík MB.DRIVE prináša zákazníkom možnosť rozšíriť funkcie pokročilých asistenčných jazdných systémov. Všetky nové modely budú vybavené potrebnou senzorikou s cieľom umožniť čiastočne automatizované jazdné funkcie (stupeň 2 (SAE)). Vybrané modely možno – na základe zmluvy s pevne stanovenými podmienkami – objednať aj s ďalšími asistenčnými jazdnými systémami alebo so schopnosťou vysokoautomatizovaného jazdenia podľa stupňa 3 (SAE). Od roku 2025 sa niektoré funkcie budú dať počas celej životnosti vozidla modernizovať alebo ďalej rozširovať prostredníctvom obchodu Mercedes me Store. Na preskúmanie nových funkcií a zadanie objednávok môžu zákazníci vyvolať obchod Mercedes me Store, ktorý je dostupný prostredníctvom aplikácie, prehliadača alebo infotainmentu vo vozidle.

Finančný potenciál

Spoločnosť je presvedčená, že tento strategický prístup k vývoju softvéru a hardvéru vytvorí základ na generovanie príjmov a vytváranie nových zdrojov príjmov počas celého životného cyklu vozidla. Spoločnosť Mercedes-Benz už v roku 2022 dosiahla príjmy z predaja softvéru vo výške viac ako 1 miliarda eur – s produktmi a službami ako navigácia, dopravná situácia v reálnom čase (Aktuálne informácie o premávke) alebo aktualizácia máp.

Pri pohľade do budúcnosti spoločnosť očakáva, že príjmy z balíkov MB.CONNECT a MB.DRIVE vzrastú do polovice desaťročia na nízku až strednú jednocifernú čiastku v miliardách eur. Do konca desaťročia by tieto príjmy mali narásť na vysokú jednocifernú čiastku v miliardách eur. V súčasnosti je spoločnosť na dobrej ceste k prekročeniu vlastného vytýčeného cieľa pre rok 2025, ktorým je dosiahnutie EBIT z digitálnych služieb vo výške 1 miliardy eur. Ten je už teraz súčasťou existujúcich cieľov v oblasti zisku.

Softvér sa stáva podstatnou súčasťou procesu vývoja produktov a investičného plánu spoločnosti. Pritom platí, že do polovice desaťročia bude 25 % celkového rozpočtu na výskum a vývoj vyčlenených na softvér. Táto skutočnosť nemá nijaký vplyv na strednodobé ciele spoločnosti v oblasti znižovania investícií.


Fotogaléria

23C0071_001.jpg

(5829x3279px, 5.02 MB)

23C0002_019.jpg

(7798x5201px, 15.42 MB)

23C0002_008.jpg

(7944x5299px, 15.59 MB)