COLLISION PREVENTION ASSIST


Výstražná indikácia pri malom odstupe (červená)


Definícia

Odstup od vozidla idúceho pred vpredu pred Vami je príliš malý vzhľadom na zvolenú rýchlosť. Ak navyše zaznie aj výstražný tón, Vaše vozidlo sa k prekážke približuje príliš rýchlo.


Čo teraz?

Buďte pripravený okamžite brzdiť. Najnovšie modely vozidiel Mercedes-Benz sú vybavené aktívnym systémom núdzového brzdenia a dokážu núdzovo zabrzdiť aj pred stojacou prekážkou do rýchlosti 50 km/h. Upozornenie: Buďte prosím vždy pripravený brzdiť a buďte tak pánom situácie.