Postup pri naštartovaní s externou pomocou.


Čo potrebujem?

  • Štartovacie káble
  • Druhé vozidlo

Čo teraz?

Akumulátor vášho vozidla je vybitý? Chcete poskytnúť externú pomoc pri štartovaní iného vozidla? Pomocou štartovacieho kábla môžete bez väčšej námahy oživiť vybitý akumulátor. Toto video vám krok za krokom pomôže poskytnúť externú pomoc pri štartovaní.