Stuttgart. Mercedes-Benz predstavuje novú generáciu aplikácií Mercedes me a vlastnú, štandardizovanú vývojársku platformu. Z aplikácie Mercedes me uvedenej na trh v roku 2015, ktorá spája vozidlo s chytrým telefónom, vzniká digitálny ekosystém. Na tomto spoločnom základe možno do budúcnosti flexibilne a individuálne vyvíjať nové služby. Ponuka spočiatku obsahuje tri aplikácie: Mercedes me, Mercedes me Store a Mercedes me Service.

Všetky tri aplikácie sú teraz k dispozícii na stiahnutie v obchode App Store a v obchode Google Play a do konca roka budú dostupné na viac ako 40 trhoch Mercedes me. Boli vyvinuté v úzkej a medzinárodnej spolupráci s partnermi a zákazníkmi. Pri vývoji bola smerodajná perspektíva používateľa: nové aplikácie Mercedes-Benz spájajú zlepšené základné funkcie s ešte atraktívnejším zážitkom zákazníka. Okrem iného umožňujú kratšie cykly aktualizácie. Obsluha je ešte jednoduchšia a intuitívnejšia.

Britta Seeger, členka predstavenstva Daimler AG a Mercedes-Benz AG zodpovedná za odbyt: „Nová generácia aplikácií Mercedes me uľahčuje našim zákazníkom kedykoľvek kontaktovať značku Mercedes-Benz. Z pohodlia pohovky si môžete napríklad dohodnúť termín servisu v pobočke podľa vášho výberu alebo prostredníctvom aplikácie plynulo poslať ďalší ciel cesty priamo do vozidla. Vždy sa pritom zameriavame na to, aby sme našim zákazníkom uľahčili život. Preto neustále rozširujeme našu digitálnu ponuku. S novou generáciou aplikácií Mercedes me ponúkame ešte jednoduchší a intuitívnejší prístup k našim ponukám a novým službám, ako napríklad otváranie a zatváranie okien alebo panoramatickej strechy pohodlne prostredníctvom aplikácie.“

Inteligentne prepojené: nové aplikácie Mercedes me
Všetky aplikácie Mercedes me budú do budúcna navzájom úzko prepojené. To znamená, že odteraz je potrebné len spoločné prihlásenie prostredníctvom identifikátora Mercedes me, vďaka čomu môžu používatelia intuitívne a rýchlo prepínať medzi jednotlivými aplikáciami. Každej aplikácii sú pritom priradené špecifické funkcie. Tie boli vizuálne a obsahovo prispôsobené požiadavkám zákazníkov.
Aplikácia Mercedes me spája chytrý telefón s vaším vozidlom. Vďaka tomu si možno celkom pohodlne zobraziť informácie o statuse, ako napríklad stav kilometrov, dojazd alebo tlak v pneumatikách. rostredníctvom digitálnych príkazových funkcií aplikácie možno ovládať nezávislé kúrenie, sklápaciu strechu alebo bočné okná. Úplnou novinkou je krátke zapnutie svetlometov, napríklad pri hľadaní svojho vozidla na tmavom parkovisku.

Aplikácia Mercedes me Store ponúka komfortný prístup k digitálnym produktom od značky Mercedes-Benz. Poskytuje rýchly prehľad platnosti služieb Mercedes me connect a výbavy na vyžiadanie. Na želanie si možno platnosti týchto služieb kedykoľvek predĺžiť prostredníctvom chytrého telefónu.

Aplikácia Mercedes me Service včas upozorní na termíny servisu, ako prehliadka alebo údržba. Zobrazuje aktívne výstražné indikácie a odporúča príslušné opatrenia, ako napríklad kontrolu tlaku v pneumatikách na ďalšej čerpacej stanici. Priamo prostredníctvom aplikácie si možno objednávať aj termíny v serisnom pracovisku. Okrem toho ponúka aplikácia praktické videonávody s užitočnými informáciami o optimálnom využívaní vozidla.

Nová generácia aplikácií Mercedes me bola vyvinutá v rámci medzinárodnej internej komunity spoločnosti Daimler, predovšetkým s USA a Čínou, a otestovaná bola v úzkej spolupráci so zákazníkmi. Po prvých interných testoch spustil Mercedes-Benz začiatkom roka 2020 pilotný projekt vo Francúzsku, Španielsku a Veľkej Británii a od začiatku júna aj v Írsku a Maďarsku. Medzičasom sú nové aplikácie dostupné na 35 trhoch vrátane Slovenska a sú k dispozícii v obchodoch Apple Store a Google Store; ďalšie trhy Mercedes-Benz vrátane Číny a USA budú postupne nasledovať.

Spoločný základ: Mercedes-Benz Mobile SDK
Skutočne prelomové novinky nových aplikácií Mercedes me prebiehajú na pozadí, pretože nové aplikácie sú po prvýkrát založené na spoločnej a štandardizovanej vývojovej platforme. Mercedes-Benz poskytol v roku 2019, ako prvý výrobca vozidiel, vývojárom softvéru z celého sveta prístup k súboru nástrojov na vývoj softvéru (v skratke: SDK).
SDK funguje ako istý druh programovacej stavebnice: poskytuje rozhrania vozidla, na ktorých možno nové aplikácie stavať. Bezpečnosť údajov je pritom vždy zaručená.
Mercedes-Benz má zavedené jasné smernice týkajúce sa toho, ktoré údaje sú vo všeobecnosti dostupné pre programátorov. V zásade platí, že všetky vozidlá Mercedes-Benz disponujú rozsiahlymi bezpečnostnými systémami a systémami ochrany proti krádeži. Bezpečný prístup k systémom, bezpečnosť osobných údajov, ochrana osobných údajov a ochrana proti krádeži sú dôležité prvky našich výskumných a vývojových aktivít.

Najlepší zážitok zákazníka 4.0 (Best Customer Experience 4.0): želania zákazníkov v digitálnom veku
Aplikácie Mercedes me sú dôležitou súčasťou predajnej iniciatívy „Najlepší zážitok zákazníka 4.0” v divízii Mercedes-Benz Cars. S iniciatívou „Najlepší zážitok zákazníka 4.0“ značka Mercedes-Benz zameriava svoj predaj na meniace sa želania zákazníkov v digitálnom veku. Cieľom je poskytnúť zákazníkom plynulý a pohodlný zážitok, kedykoľvek sa chcú spojiť so značkou Mercedes-Benz – bez ohľadu na čas, miesto alebo kanál, ktorý používajú. Mercedes-Benz preto plynulo spája fyzický maloobchod s digitálnymi kanálmi a prepracováva ho pomocou inovatívnych koncepcií obchodu a prevádzky. Spoločnosť zároveň očakáva, že do roku 2025 sa štvrtina celosvetového odbytu osobných motorových vozidiel v spolupráci s predajnými partnermi bude dosahovať prostredníctvom online kanálov. V roku 2013 bol s iniciatívou „Najlepší zážitok zákazníka“ položený základný kameň ďalšieho rozvoja predaja založený na aktuálnych potrebách zákazníkov, ktorého cieľom bolo ešte viac uľahčiť prístup novým a existujúcim zákazníkom k produktom a službám od značky Mercedes-Benz.

Novinky, informácie a komunikačný materiál na tému Najlepší zážitok zákazníka 4.0 nájdete na platforme Mercedes me media: media.mercedes-benz.com/bce

Na fotografiách:
2/ Mathias Vaitl – Vedúci Mercedes me & Digital Services Business