Po troch ročníkoch a vynútenej „covidovej“ prestávke sa v polovici mája – v malebnom prostredí Hotela Partizán na Táľoch – uskutočnilo obnovené vyhodnotenie súťaže Dealer Award Mercedes-Benz Slovakia za rok 2023.

Zapojilo sa do nej pätnásť právnických subjektov – autorizovaných pre zastupovanie značky Mercedes-Benz na Slovensku. Ako poznamenal Peter Lesay, Network Manager spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia, zodpovedný za priebeh súťaže: „Obdobná súťaž v rámci globálnej siete značky Mercedes-Benz prebieha celosvetovo s tým rozdielom, že každý trh si nastavuje svoje špecifické kritériá a pravidlá tak, aby boli šité na mieru daného trhu. U nás boli účastníci hodnotení podľa dvadsaťjeden merateľných výkonnostných ukazovateľov – v piatich oblastiach: predajných a servisných službách v oblasti osobných a úžitkových vozidiel a v rámci aktivít kvalitatívnej výkonnosti a rozvoja siete.“ Počas jarného stretnutia manažmentu prvého kontaktu značky Mercedes-Benz (v rámci dílerského mítingu na Táľoch) si prevzal za spoločnosť MB Panónska ocenenie jej konateľ Július Šabo od Olivera Zinka,generálneho riaditeľa Mercedes-Benz Slovakia.

Zaslúžené víťazstvo

Ako na margo získaného ocenenia uviedol Július Šabo: „Víťazstvo si s celým tímom spolupracovníkov ceníme a je pre nás aj záväzkom do budúcnosti. Poskytujeme našim klientom najkvalitnejšie služby, profesionálny prístup kvalifikovaných odborníkov a kladieme dôraz aj na špičkové manažérske riadenie všetkých zložiek nášho autorizovaného zastúpenia.“ Nakoniec o tom, že nehovoril „do vetra“, svedčia aj ďalšie ocenenia, ktoré v uplynulom roku získala spoločnosť MB Panónska: ocenenie „ESG 2023 Slovensko“ v kategórii Riadenie a manažment za najlepšie plnenie opatrení týkajúcich sa životného prostredia, sociálnych aspektov a riadenia spoločnosti, ktoré sú základom pre hodnotenie udržateľnosti a spoločenskej zodpovednosti podniku. Zároveň sa spoločnosť MB Panónska stala vďaka profesionalite a najvyššej kvalite poskytovaných služieb svojim klientom a zákazníkom víťazom súťaže „Autorizovaný predajca roka 2023 pre Bratislavský kraj“ – v rámci populárnej celoslovenskej ankety Autopredajca roka. A hoci sa súťaž Dealer Award Mercedes-Benz Slovakia za rok 2023 úspešne skončila, už dnes môžeme prezradiť, že jej ďalší ročník bude ešte napínavejší a atraktívnejší, čomu pomôže aj jej viacero pripravovaných inovácií…
Text: Peter Škorňa, Foto: MB SK