• Sieť na výrobu akumulátorov: závody na výrobu akumulátorov v Kamenzi a Brühli, ako aj v Pekingu (Čína) začnú od roku 2024 vyrábať akumulátory pre nové modely EQ. Výroba akumulátorov v závode v Köllede závisí od podpory krajinskej vlády Durínska
  • Elektrické pohonné jednotky: závody v lokalitách Untertürkheim, Sebes (Rumunsko) a Peking začnú od roku 2024 s nábehom výroby vysokoúčinných elektrických agregátov
  • Elektrické nápravy: Hamburg a Untertürkheim/Mettingen preberajú výrobu a montáž náprav pre budúce modely Mercedes-EQ
  • Transformácia vďaka kvalifikácii: nová organizácia výroby je dôležitým míľnikom na zabezpečenie budúcnosti výrobných závodov

Stuttgart. Výrobca vozidiel Mercedes-Benz pokračuje v orientovaní svojej globálnej výrobnej siete na elektrické vozidlá. Najhodnotnejšia značka luxusných automobilov na svete sa pripravuje na to, že do konca desaťročia prejde na plnoelektrický pohon – všade tam, kde to podmienky na trhu umožnia. Spoločnosť už v lete tohto 2022 oznámila organizáciu výroby v automobilkách s ohľadom na budúce architektúry vozidiel (ďalšie informácie: https://group-media.mercedes-benz.com/marsMediaSite/en/instance/ko/Start.xhtml?oid=53631676). V súčasnosti sú už určené aj miesta výroby elektrických pohonných systémov – akumulátorov, elektrických pohonných jednotiek a náprav, ktoré sa majú vyrábať od roku 2024. Združenie výrobcov hnacieho ústrojenstva Mercedes-Benz takto definuje dôležité podmienky na zabezpečenie budúcnosti svojich závodov. Nová organizácia výroby je okrem iného aj výsledkom konštruktívnych diskusií so zástupcami nemeckých zamestnancov. V priebehu diskusií boli dohodnuté aj opatrenia na ďalšie zvýšenie flexibility a efektívnosti v týchto závodoch. V rámci realizácie podnikateľského plánu značky Mercedes-Benz bude spoločnosť do svojich európskych závodov na výrobu pohonných jednotiek investovať sumu vo výške takmer piatich miliárd eur.

Jörg Burzer, člen predstavenstva Mercedes-Benz Group AG, zodpovedný za riadenie výroby a dodávateľského reťazca: „Úspešné uvedenie modelov Mercedes-EQ do prevádzky v rámci posledných mesiacov ukazuje, že naša globálna výrobná sieť už dávno vstúpila do elektrického veku. Naše globálne združenie výrobcov hnacieho ústrojenstva už dnes dodáva do závodov na výrobu modelov Mercedes-EQ tie najmodernejšie akumulátory a elektrifikované nápravy. Vďaka novej organizácii výroby sú naše závody na výrobu pohonných jednotiek optimálne pripravené na nové architektúry vozidiel od roku 2024. Naši vysokokvalifikovaní a motivovaní kolegovia na celom svete sa v súčasnosti udržateľnou, digitálnou a flexibilnou formou pripravujú na rýchle rozširovanie výroby elektrických pohonov.”
V závodoch na výrobu akumulátorov v mestách Kamenz a Brühl (závod v Untertürkheime) a v Pekingu (Čína) sa budú vyrábať akumulátory pre nové modely platforiem MMA a MB.EA. Ak to podporí krajinská vláda v Durínsku, plánuje sa aj spustenie montáže akumulátorov v závode v Köllede. V súčasnosti je prevádzka zodpovedná za konvenčné a hybridné motory a teraz pristupuje k dôležitému kroku transformácie na výrobu elektrických pohonov. Krajinská vláda vo svojom vyhlásení o zámere uistila spoločnosť o adekvátnej podpore. V závodoch v Untertürkheime, Sebesi (Rumunsko) a Pekingu sa od roku 2024 budú vyrábať elektrické pohonné jednotky pre nové modely platforiem MMA a MB.EA. V závode Untertürkheim dôjde k zdvojnásobeniu už skôr oznámenej cieľovej výrobnej kapacity elektrických pohonných jednotiek na jeden milión jednotiek (ďalšie informácie: https://group-media.mercedes-benz.com/marsMediaSite/en/instance/ko/One-million-e-drives-Mercedes-Benz-doubles-production-capacity-at-the-Untertuerkheim-plant.xhtml?oid=54709944). Závody Mercedes-Benz v Hamburgu a Untertürkheime (prevádzka Mettingen) zostávajú aj do budúcnosti hlavnými nemeckými závodmi na montáž elektrických náprav a komponentov. Tieto závody sú dodávateľom pre združenie výrobcov nadstavieb Mercedes-Benz, ktorých zásobujú systémami najnovšej generácie. Ako bolo oznámené v roku 2021, v závode Mercedes-Benz v Berlíne sa od polovice dekády budú vyrábať vysokovýkonné elektromotory pre budúcu platformu AMG.EA.

Ergun Lümali, podpredseda dozornej rady a predseda zamestnaneckej rady spoločnosti Mercedes-Benz Group AG:
„Cesta smerom k udržateľnej, plnoelektrickej mobilite sa začala. My z pozície združenej zamestnaneckej rady sa budeme angažovať pri férovom a sociálne spravodlivom formovaní tejto zmeny, ktorá je výzvou a súčasne aj príležitosťou. Pri prispôsobovaní globálnej organizácie výroby s ohľadom na architektúru plnoelektrických vozidiel sme od začiatku požadovali, aby nemecké závody naďalej zohrávali zásadnú úlohu. Už v lete sme sa dokázali dohodnúť na víziách budúcnosti automobilových závodov. Vždy nám bolo jasné, že to isté chceme dosiahnuť aj pre závody na výrobu hnacieho ústrojenstva. Naša vytrvalosť sa vyplatila. Teší ma, že pre našich kolegov zo združenia výrobcov hnacieho ústrojenstva sa nám podarilo dosiahnuť pocit istoty a jasnú perspektívu.“

Transformácia na elektrickú energiu
Združenie výrobcov hnacieho ústrojenstva Mercedes-Benz práve prechádza transformáciou. Očakáva sa, že hybridné vozidlá dobíjateľné zo siete a plnoelektrické vozidlá budú už v roku 2025 predstavovať približne polovicu odbytu. Preto platí, že v strednodobom horizonte budú konvenčné pohonné agregáty stále predstavovať dôležitú súčasť portfólia pohonných jednotiek Mercedes-Benz. S rastúcou mierou elektrifikácie sa dopyt bude presúvať smerom ku komponentom e-mobility, akumulátorových systémov a elektrických pohonných systémov. Trvalo udržateľná orientácia spoločnosti na ponuku čisto elektrických vozidiel predpokladá rozsiahle úpravy štruktúr a procesov a vyžaduje vysokú mieru flexibility – aj v združení výrobcov hnacieho ústrojenstva. Základom transformácie je obsiahly program kvalifikácie a preškolenia zamestnancov vo výrobných závodoch. Spoločnosť už v roku 2020 vytvorila novú organizačnú jednotku Mercedes-Benz Drive Systems, čím reorganizovala svoje odvetvie výroby pohonných jednotiek. Organizačné prepojenie všetkých poznatkov koncernu týkajúcich sa pohonných jednotiek a zahŕňajúcich oblasti vývoja, výroby, nákupu, kontrolingu, personalistiky, plánovania, logistiky a kvality ukazuje dôslednosť, s akou spoločnosť pristupuje k orientácii odvetvia výroby pohonných jednotiek na uhlíkovo neutrálnu mobilitu.

Prehľad: združenie výrobcov hnacieho ústrojenstva Mercedes-Benz
Združenie výrobcov hnacieho ústrojenstva Mercedes-Benz má 14 závodov na troch kontinentoch a svojimi pohonnými systémami, agregátmi a komponentmi pokrýva celé portfólio hnacích ústrojenstiev Mercedes-Benz. To znamená, že zásobuje výrobcov nadstavieb Mercedes-Benz po celom svete. K združeniu bude patriť aj plánovaná továreň na recykláciu akumulátorov v Kuppenheime. Vo všetkých závodoch Mercedes-Benz na celom svete sa od roku 2022 vyrábajú len uhlíkovo neutrálne produkty a súčasne sa nakupuje elektrická energia výlučne z obnoviteľných zdrojov. Okrem toho sa spoločnosť vo svojich prevádzkach snaží dosiahnuť zvýšenie výroby obnoviteľnej energie.

Untertürkheim
Závod Mercedes-Benz v Untertürkheime je najväčším závodom v globálnom združení výrobcov hnacieho ústrojenstva Mercedes-Benz a je rozdelený na viacero prevádzok v regióne Neckartal. Konvenčné motory a komponenty sa v súčasnosti vyrábajú v závodoch v Untertürkheime a Bad Cannstatte. V závode v Untertürkheime sa nachádza aj kováčňa. Tu vzniká aj Mercedes-Benz eCampus, čo je odborné pracovisko zamerané na výskum a vývoj budúcich generácií akumulátorov a akumulátorových článkov. (Ďalšie informácie: https://group-media.mercedes-benz.com/marsMediaSite/ko/de/53398564). Od roku 2024 začne v Untertürkheime a v Bad Cannstatte nabiehať výroba elektrických pohonných jednotiek. Podľa plánovaného scenára tu možno vyrábať milión elektrických pohonných jednotiek, napríklad pre vozidlá platformy MMA (Mercedes Modular Architecture). V Mettingene sa nachádza flexibilná výroba náprav, ako aj zlievareň. Od roku 2024 sa tu majú vyrábať diely elektrických pohonných jednotiek, ktoré sa budú montovať do elektrických náprav. Výroba prevodoviek je umiestnená v prevádzke v Hedelfingene. Od roku 2021 sa tu vyrábajú aj akumulátorové systémy pre modely Mercedes-EQ – EQS a EQE. Od roku 2024 sa v tejto prevádzke budú vyrábať aj diely elektrických pohonných jednotiek. Sídlom vzdelávania je Brühl. V novom závode v Brühli sa od tohto roku vyrábajú aj akumulátory pre najnovšiu generáciu hybridných vozidiel dobíjateľných zo siete. Od roku 2024 tu začne nabiehať výroba akumulátorov pre nové plnoelektrické modely EQ. Sídlom flexibilnej výroby je lokalita Sirnau. V Untertürkheime je umiestnená aj veľká časť celokoncernového výskumu a vývoja pohonov, ako aj skúšobná trať na testovanie vozidiel. Untertürkheim je okrem toho aj sídlom centrály koncernu Mercedes-Benz Group AG.

Kamenz (Accumotive GmbH und Co. KG)
Dva závody v saskom Kamenzi vyrábajú už od roku 2012 akumulátorové systémy pre hybridné vozidlá a pre elektromobily. Druhý závod v tejto lokalite, ktorý tiež vyrába akumulátory, bol uvedený do prevádzky v roku 2018, od roku 2019 začal vyrábať akumulátorové systémy pre model EQC a od roku 2021 vyrába akumulátorové systémy pre kompaktné elektrické vozidlá kategórie SUV. Od spustenia výroby sa v závode spoločnosti Accumotive v Kamenzi vyrobili viac ako dva milióny akumulátorov. Od roku 2024 sa v Kamenzi spustí výroba akumulátorov pre nové plnoelektrické modely Mercedes-EQ, začínajúc platformou MMA.

Kölleda (MDC Power GmbH)
Spoločnosť MDC Power so sídlom v Köllede je dcérskou spoločnosťou výrobcu vozidiel Mercedes-Benz a od roku 2003 montuje štvorvalcové benzínové motory ako aj štvorvalcové a šesťvalcové dieselové motory pre vozidlá Mercedes-Benz s konvenčným a elektrifikovaným pohonom. Výrobnú linku v Köllede odvtedy opustilo viac ako 12 miliónov motorov. Sesterský závod v Arnstadte vyrába komponenty na výrobu motorov. Nová organizácia výroby pre združenie výrobcov hnacieho ústrojenstva Mercedes-Benz predpokladá, že v prípade podpory zo strany krajinskej vlády Durínska sa od polovice dekády budú v tomto závode montovať akumulátory pre nové plnoelektrické modely Mercedes-EQ. Svoju podporu krajinská vláda Durínska už prisľúbila vo svojom vyhlásení o zámere.

Hamburg
Závod Mercedes-Benz v Hamburgu je od roku 1978 súčasťou celosvetového združenia výrobcov vozidiel Mercedes-Benz. Jeho portfólio zahŕňa rôzne časti pohonu, ktoré siahajú od náprav a komponentov náprav cez stĺpiky riadenia a ľahké konštrukčné diely až po komponenty technológie na kontrolu spalín. Závod okrem toho montuje aj integrované štartovacie generátory. Od roku 2019 sa zo závodu v Hamburgu dodávajú do závodu v Brémach elektrické nápravy na výrobu modelu EQC – a od roku 2022 aj na výrobu modelu EQE. Od roku 2024 prevezme závod výrobu a montáž elektrických náprav a komponentov pre model platformy MB.EA, ktorý sa bude vyrábať v závode vzdialenom cca 100 km.

Berlín
Berlínsky závod, ktorý bol založený v roku 1902, je najstarším závodom výrobcu vozidiel Mercedes-Benz a vyrába rôzne komponenty pohonu. K nim patria vačkové hriadele a polohovače vačkových hriadeľov. Zahrnutie komponentov elektrického pohonu do výroby znamená, že tento závod už prijal dôležité rozhodnutie pre budúcnosť: do portfólia berlínskeho závodu patrí už aj montáž elektrických pohonných jednotiek pri takzvanom oddelení EE, čiže elektrickom riadiacom prístroji akumulátora. Závod okrem toho zohráva dôležitú úlohu pri digitalizácii výroby v rámci globálnej siete s nedávno otvoreným areálom Mercedes-Benz Digital Factory Campus (ďalšie informácie: https://group-media.mercedes-benz.com/marsMediaSite/en/instance/ko/Mercedes-Benz-Digital-Factory-Campus-opens-Digital-automotive-production-made-in-Berlin.xhtml?oid=54178408). Závod od polovice dekády rozšíri svoju výrobnú ponuku tým, že začne montovať vysokovýkonné elektromotory. Výrobca vozidiel Mercedes-Benz v roku 2021 oznámil prevzatie britskej spoločnosti YASA, ktorá vyrába elektromotory. Spoločnosť si tak zabezpečila prístup k unikátnej technológii v oblasti axiálnych elektromotorov a vlastnú tvorbu hodnôt zvyšuje vývojom a výrobou prostredníctvom začlenenia technológií pohonu elektrických vozidiel.

Sindelfingen
Združenie výrobcov akumulátorov Mercedes-Benz bude doplnené o ďalší závod na výrobu akumulátorov v Sindelfingene.

Kuppenheim
V areáli závodu Mercedes-Benz v Kuppenheime sa plánuje výstavba prvého vlastného závodu na recykláciu lítium-iónových akumulátorových systémov. Výstavba zariadenia sa má uskutočniť v dvoch etapách. V rámci úzkej spolupráce s príslušnými orgánmi má byť ešte v roku 2023 vybudované zariadenie na mechanické rozoberanie akumulátorov. Prípravné opatrenia sa už začali. Ak sa uskutočnia rokovania s verejnoprávnymi inštitúciami, v druhom kroku by mala byť spustená prevádzka zariadení na hydrometalurgickú úpravu materiálov z akumulátorov.

Jawor
V závode Mercedes-Benz v poľskom Jawore sa v roku 2019 začali vyrábať vysokoúčinné štvorvalcové benzínové a dieselové motory. Tento závod od roku 2020 dodáva do globálnej výrobnej siete spoločnosti akumulátory pre hybridné vozidlá dobíjateľné zo siete, ktoré sú určené na montáž do vozidiel Triedy C, E a S. V roku 2021 sa výroba rozšírila o akumulátorové systémy pre kompaktné modely Mercedes-EQ – EQA a EQB. Tento závod sa okrem toho má stať novým členom siete na výrobu transportérov. V novom závode sa v budúcnosti majú vyrábať veľké transportéry (uzavretý konštrukčný vzor/skriňová dodávka) na báze platformy VAN.EA. (Ďalšie informácie: https://group-media.mercedes-benz.com/marsMediaSite/en/instance/ko/Mercedes-Benz-Digital-Factory-Campus-opens-Digital-automotive-production-made-in-Berlin.xhtml?oid=54767461)

Sebes (Star Assembly SRL) a Cugir (Star Transmission SRL)
Závody v lokalitách Sebes a Cugir v Rumunsku sú 100-percentnými dcérskymi spoločnosťami spoločnosti Mercedes-Benz AG. V Sebesi sa od roku 2013 montujú automatické prevodovky pre výrobcu vozidiel Mercedes-Benz. V sesterskom závode v Cugire sa vyrábajú rôzne komponenty pre motory, prevodovky a riadenia, a je tu umiestnené aj technologické centrum, ktoré sa okrem iného zameriava aj na výrobu prototypov. Od roku 2025 sa v Sebesi začnú vyrábať elektrické pohonné jednotky pre nové plnoelektrické modely EQ.

Maribor (Starkom d.o.o) a Most (Starcam s.r.o.)
Dcérske spoločnosti Starkom v Maribore (Slovinsko) a Starcam v Moste (Česká republika) zásobujú združenie výrobcov hnacieho ústrojenstva rôznymi komponentmi na výrobu pohonných jednotiek. Závod v Moste je v súčasnosti zodpovedný za celú tvorbu hodnôt v procese výroby hláv valcov pre štvorvalcové dieselové a benzínové motory. V závode v Maribore sa vyrábajú nosníky zadnej nápravy a príslušné komponenty pre modely Mercedes-Benz, v budúcnosti aj pre modely Mercedes-EQ.

Tuscaloosa
Nový závod na výrobu akumulátorov v kraji Bibb neďaleko automobilky Mercedes-Benz v meste Tuscaloosa v štáte Alabama (USA) bol uvedený do prevádzky v roku 2022. Závod vyrába vysokoúčinné akumulátorové systémy pre plnoelektrické vozidlá EQS SUV a EQE SUV, ktoré sa v spomenutej automobilke vyrábajú od roku 2022.

Peking
Spoločnosť Beijing Benz Automotive Co. Ltd. (BBAC) vybudovala lokálnu výrobu motorov a akumulátorov vo svojom existujúcom závode v priemyselnom parku Yizhuang v Pekingu v Číne. Závod zásobuje tamojšie automobilky, ktoré sú zamerané na lokálnu výrobu. Výroba motorov sa začala v roku 2013 a pokrýva lokálne zásobovanie štvorvalcovými benzínovými motormi. Výroba akumulátorov pre model EQC sa začala v roku 2019. Výroba akumulátorov pre model EQE sa začala v roku 2022. Od roku 2025 sa spúšťa výroba elektrických pohonných jednotiek a akumulátorov pre nové plnoelektrické modely EQ.

Bangkok
V roku 2019 výrobca vozidiel Mercedes-Benz spolu s lokálnym partnerom Thonburi Automotive Assembly Plant (TAAP) otvorili v thajskom Bangkoku závod na výrobu akumulátorov. Tento závod vyrába akumulátorové systémy určené pre hybridné vozidlá dobíjateľné zo siete a pre plnoelektrické vozidlá, ktoré sa dodávajú do tamojšieho závodu na výrobu vozidiel.


Fotografie ku tlačovej správe

Fotografia 1 (4000x2250px, 2.26 MB)

Fotografia 2 (4000x2250px, 2.05 MB)

Fotografia 3 (1920x1080px, 1.28 MB)

Fotografia 4 (1920x1080px, 806.58 kB)

Fotografia 5 (1920x1080px, 766.02 kB)

Fotografia 6 (4961x2790px, 3.7 MB)

Fotografia 7 (8256x5504px, 11.33 MB)

Fotografia 8 (8256x5504px, 11.98 MB)

Fotografia 9 (2500x1353px, 2.83 MB)

Fotografia 10 (4424x3543px, 5.29 MB)

Fotografia 11 (2552x1701px, 1.45 MB)

Fotografia 12 (5308x3444px, 6.67 MB)

Fotografia 13 (4836x2804px, 4.77 MB)

Fotografia 14 (2126x1417px, 1.99 MB)

Fotografia 15 (4961x3307px, 3.94 MB)

Fotografia 16 (5351x3567px, 4.88 MB)

Fotografia 17 (1920x1080px, 389.75 kB)

Fotografia 18 (3992x2242px, 3.98 MB)

Fotografia 19 (4993x3525px, 6.94 MB)

Fotografia 20 (5302x2960px, 6.22 MB)

Fotografia 21 (3072x2048px, 2.55 MB)

Fotografia 22 (2531x1424px, 2.3 MB)

Fotografia 23 (4256x2832px, 4.6 MB)

Fotografia 24 (4444x2963px, 3.73 MB)

Fotografia 25 (2712x3434px, 2.74 MB)

Fotografia 26 (3523x2648px, 4.42 MB)

Fotografia 27 (5779x3828px, 6.16 MB)

Fotografia 28 (3543x1993px, 986.72 kB)

Fotografia 29 (5472x3648px, 5.25 MB)